Lista cadre didactice 2017-2018

Lista personal didactic, didactic auxiliar și nedidactic

Organigrama

CV

Adresa: SATU MARE , B-DUL. CLOSCA NR. 72/A, E-mail : traianvuiasm@yahoo.com
Telefon: 0261721030
Fax: 0261721030

Vizitați site-ul nostru la adresa: www.uniotraianvuia.ro

Adresa cabinete tehnologice și ateliere școlare: Str. Mihai Eminescu nr. 1

Director: prof. dr. Popescu Vlaicu
Director adjunct: prof. ing.Tarcza Maria Ildiko

Extras din regulamentul de organizare și funcționare al instituției